On rainy tuesdays when you gave nothing to do… Day drink with @eshitas  #peachbellini #kahlua (Taken with Instagram)

On rainy tuesdays when you gave nothing to do… Day drink with @eshitas #peachbellini #kahlua (Taken with Instagram)